Záštitu nad Českou školou Frankfurt převzalo České centrum Berlín a centrální organizace Českých škol bez hranic, patronem projektu je český velvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák. Zřizovatelem školy je nezisková organizace Vita Bohemica e.V.

Výuka ve Frankfurtu byla zahájena skupinou nejmenších dětí v 8:45 hodin. Pro mnohé žáčky to bylo první setkání s česky hovořícími vrstevníky za hranicemi České republiky. Počáteční nedůvěru dětí dokázal rychle odbourat maskot školky Brouček. „Při výstavbě programu pro nejmenší jsme se nechali inspirovat knížkou Jana Karafiáta Broučci. Našeho Broučka jsme si nechali vyrobit na zakázku u paní Zemanové z Brna. Je vyroben exkluzivně pro naši školu a děti se s ním setkají jen u nás. Jeho úkolem je dětem zprostředkovat český svět pohádek, říkadel a básniček formou hry,“ uvedla ředitelka školy Kateřina Spiess-Velčovská.

První den vládla ve škole rodinná atmosféra, podpořená účastí rodičů na setkání a kvalitním týmem pedagogických pracovníků. Rodiče dětí do 4 let jsou vždy při výuce přítomni. Přítomnost blízké osoby je u takto malých dětí důležitá. Pomáhá jim to lépe překonávat neznámou situaci v cizím prostředí, kde se navíc mluví jinak než německy.

„V minulosti jsme ve Frankfurtu potkávali česky hovořící rodiče, kteří si často posteskli, že tady s Čechy nemají žádný kontakt. Proto bylo pro ně složité děti vychovávat česky. Mnozí se dokonce obávali izolace svých dětí od veřejného života v Německu. Proto nás napadlo založit ve Frankfurtu Českou školu a vytvořit možnost vzájemného setkávání. Ukázat těmto rodičům, že výchova dětí v českém jazyce za hranicemi České republiky je možná a smysluplná. A že v tom nejsou sami,” uvedla jedna ze zakladatelek školy, Hana Spijkers.

Děti, které ve Frankfurtu a okolí vyrůstají v dvojjazyčných rodinách, otevřením České školy získaly příležitost učit se českému jazyku pod pedagogickým dohledem v kruhu svých vrstevníků. Od února se budou setkávat děti v mateřské škole, v září 2011 bude zahájena výuka českého jazyka a literatury, předmětu člověk a jeho svět, dějepisu a zeměpisu pro děti školou povinné. 35 dětí je přihlášeno k pravidelné návštěvě školky, tento půlrok je možná také jednorázová účast na setkáních. Kapacita jedné skupiny žáků je maximálně 15 dětí.

Více informací na www.ceskaskolafrankfurt.de

Kateřina Spiess-Velčovská